Den omkring två veckor gamla multiplayerdemon av [[Xpand Rally]] följs i dag upp av en singleplayerdito. 155 MB stor innehåller den två biltyper och tre banor (Nevada, Polen och Kenya), alltsamman körbart i lägena arcade eller simulation.

Hämta från
3D Gamers >>
Gamer's Hell >>