I sedvanlig tradition sedan 1994 kommer EA Sports årgång av hockey och från 1995 också fotboll till pc framåt höstkanten. Vi har fångat NHL 2005, som i år har Markus Näslund som frontfigur, och FIFA 2005 på film. Den som vill ser antingen båda på en gång eller bara den ena eller andra.

Båda i samma film (5 min) >>
NHL 2005 (2 min) >>
FIFA 2005 (3 min) >>