Sedan [[Act of War]]-expansionen High Treason offentliggjordes i början av november har det varit stilla kring [[Atari]] strategititel. Tystnaden, om än en bildlig sådan, bryts idag av en förhandstitt signerad Worthplaying som har fått tag på fem bilder från en tillställning till sjöss.

Till sjöss, landkrabbor >>

Skicka en rättelse