Du har säkert fått höra, under din uppväxt, att du inte ska sitta framför tv:n för länge, då du kan få fyrkantiga ögon. Detta är såklart inte sant någonstans, men du visste kanske inte att det faktiskt är bra med mycket skärmtid. Ja, det är riktiga forskare som kommit fram till det här.

Forskare från Oxford University har undersökt 120 000 15-åringar och fått fram häpnadsväckande resultat. Den visar att rejält med skärmtid kan stärka ungdomars inlärningsförmåga.

Hur länge ska du då sitta? Enligt forskarna på Oxford University är 257 minuter optimalt för att öka inlärningen hos ungdomar och alldeles för kort tid för att du ska ta skada. De menar till och med att för hårda begränsningar på skärmtiden kan hämma utvecklingen.

Fyra timmar och 17 minuter är alltså en optimal tid framför skärmen. Bör tilläggas är att denna siffra är exklusive daglig konsumtion.

Om du undrar hur mycket spelande som är optimalt, blir det dock en aning kortare. En timme och 40 minuter säger forskarna är en optimal tid för spelande. Surfande på mobiler är satt till två timmar.

Att skärmtid är bra för ungdomars inlärning, kommunikation och ämneskompetens betyder dock inte att motion är överflödigt. Tvärtom.

Skicka en rättelse