CD Projekt Reds VD Adam Kicinski höll i dagarna i ett konferenssamtal för att berätta lite mer om utvecklingen av Cyberpunk 2077 samt vad den nyligen meddelade förseningen innebär. Han sade bland annat att de tror på novemberdatumet och att de inte har något emot att släppa spelet jämte next gen-konsolerna, bland annat eftersom detta generationsskifte skiljer sig från tidigare tack vare kompatibiliteten mellan denna och nästa generations konsoler.

Vidare så försäkrade han att next gen-versionerna av spelet kommer att se bättre ut redan från dag ett, men att man inte kommer nöja sig med det. Istället kommer man att fortsätta att jobba med den nya hårdvaran för att dra maximal nytta av den och släppa en stor uppdatering någon gång under 2021, givetvis gratis.

Angående de planerade expansionerna och multiplayer-uppdateringen så sade han att eftersom själva spelet försenats, kommer även dessa att senareläggas proportionerligt, med betoning på att multiplayer är ett avlägset mål i dagsläget.