"Jag förbannar den dag då jag köpte tv-spelet till min son" - med de dramatiska orden inleder Dagens Nyheter en artikel om hur vissa ungdomar tillbringar mer än fem timmar varje dag framför sina TV-spel. Företrädare för Karolinska sjukhuset menar att preliminära rapporter om ungdomars TV-spelsvanor är så alarmerande att de föranleder forskning i ämnet. Det finns alltså all anledning att tro att sista ordet ännu inte är sagt i frågan om spelens vara eller icke-vara.

Lagom är bäst >>

Tipstack till DevICes.

Skicka en rättelse