Norska utvecklaren #Funcom fortsätter att videodokumentera utvecklingen av barbar-Arnolds onlinevärld - #Age of Conan: Hyborian Adventures. Dagens klipp, det tredje i ordningen, tar bland annat upp animationer och miljöer.

Skicka en rättelse