Att #Blizzard tidigare haft duster med användare som samlar föremål och pengar i #World of Warcraft för vidare försäljning mot kontanta medel är ingen nyhet. Fenomenet - populärt kallat "farming" - tycks nu även ha nått Microsofts spelnätverk [[Xbox Live]].

Sajten LevelMy360.com erbjuder den som vill och har råd högre så kallade [[Gamerscore]]-poäng mot betalning. $39.99 (motsvarande 300 SEK) skall ge 500 poäng medan 3000 poäng skall kosta $235.99 (motsvarande 1750 SEK). Exakt vilka företaget riktar sig till förblir oklart - men får man tro dem själva skall 80 000 kunder hitills ha anlitat deras tjänster.

?

Vad tycker du? Skulle du kunna betala pengar för poäng - alternativt ta betalt för att samla poäng åt andra? Är det överhuvudtaget moraliskt rätt att göra så? Sjung ut dina åsikter i FZ:s forum!

Skicka en rättelse