Läsare med tekniskt handlag kan måhända vara intresserade av den tävling som #Nvidia nyligen utlyst. Med hjälp av utvecklingsverktygen FPS Creator och DarkBASIC Professional är det tänkt att de som känner sig manade skall göra ett eget [[FPS]]-spel begränsat till en spelbara nivå.

I prispotten skall det förutom allehanda [[hårdvara]] som [[grafikkort]] och ett helt datorsystem även ligga ett eget distributionsavtal med förlaget #Mastertronic - måhända ett gyllene tillfälle för alla som tror sig kunna göra bättre spel än de som idag fyller butikshyllorna?

Skicka en rättelse