På dagen två månader sedan sin senaste [[patch]] har teamet bakom #Half-Life 2-[[mod | modifikationen]] Zombie Panic på nytt uppgraderat sitt skötebarn - påpassande nog dagen efter SVT:s program Anaconda avhandlad de levande döda. Bland kvällens nyheter - som berör såväl [[klient | spelklienten]] som [[server | serverprogramvaran]] - märks förhöjd stabilitet och färre krascher, förbättrade animationer, ett justerat [[GUI]] samt kartuppdateringar. Precis som tidigare hittas såväl den fullständiga klienten och servern som uppgraderingarna från föregående version (1.2) i FZ:s filarkiv.

[fi=5694]
[fi=5700]
[fi=5696]
[fi=5698]

Klicka för mer information

Förändringarna från version 1.2:

Added version numbers. This is version 1.25b. All *official* versions will now show up in the game list, for easy version matching.

Added some stability fixes, servers should crash much less now.

Fixed the TPose when a player is doing some combination of jumping, crouching, and shooting.

New weapon highlight system implemented.

Dropammo and dropweapon now only work when in-game.

Edited the animations for weapon_emptyhands.

Updates to Asylum, zpo subway, and Silence.

Updated Remington's diffuse texture.

All models recompiled and renamed to prevent linux animation issues, and to prevent the bonemerge warning.

Skicka en rättelse