Ett holländskt examensarbete har fastslagit att #World of Warcraft skulle kunna ses som en religion. Mannen i fråga, Theo Zijderveld, som är upphovsman till rapporten pekar på att spelet uppfyller alla de fyra hörnstenar som bygger upp en religion. Dessa är: en skara människor (en community), etik (regler och praxis), kultur (världen spelet tar plats i) och slutligen känslan (att spela och tillhöra World of Warcraft).

Att levla upp är resan och upplysningen vilken även kan upplevas som väldigt spirituell. Här i västvärlden där tron på högre makter mer och mer har försvunnit kan virtuella världar ge svar på identitets- och spirituella frågor.

Givetvis kan resonemanget anpassas på alla slags virtuella världar men att just World och Warcraft omnämns är för att det är det mest kända spelet. Undrar vad #Blizzard då skulle tituleras som...?

Skicka en rättelse