Att "bottar" som farmar material och dödar fiender skulle dyka upp i WoW Classic var knappast en högoddsare med tanke på hur förhållandevis långsam denna version av spelet är jämfört med dagens WoW. Blizzard har dock inte legat på latsidan, utan meddelar i ett nytt uttalande att man stängt av hela 74 000 konton för olika brott mot användaravtalet under den senaste månaden, varav majoriteten har använt "verktyg för spel-automatisering".

Community manager Kaivax säger vidare att de tar detta problem på största allvar och att de har folk som jobbar dygnet runt med att rensa bort fuskarna med hjälp av olika system som ständigt uppdateras för att bli bättre på att skilja vanliga spelare från botar. I många fall måste man dock samla bevis mot kontona ifråga manuellt, vilket kan vara både svårt och tidskrävande.