#Star Wars: The Force Unleashed II handlar om Starkiller som blir bedragen av Darth Vader, vilket är lite oväntat efter slutet på #föregångaren. Uppföljaren handlar i vilket fall som helst om kloner, och i den nya cinematiska rullen går det även att utröna en ny kraft. Klassiker som "Force Push", eller "Force Lightning" är ju rätt fräcka, men den nya benämns nog bäst som "Force Awesome". Spana in vad jag menar här nedanför.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="440" height="360"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=101182"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=101182" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="360"></embed></object>

<img src="http://www.fz.se/bilder/_img.php?i=106935&w=9999&h=9999&s=0&f=0&a=FjZTZmYTliNT"></img>Klicka här för att komma till FZ:s bevakning av E3-mässan 2010.