DOOM-moddar finns det gott om och entusiaster fortsätter, efter alla dessa år, att släppa nya intressanta moddar.

Här har vi en mod av MyNameIs där man slängt in en massa vapen från Overwatch i DOOM (GZDoom). Modden heter passande nog OverDOOM och kan laddas ner via den här länken.