Med rätt sinne för bra bandesign kan #Super Mario Maker bli ett alldeles fantastiskt verktyg. De som inte har den begåvningen kan å andra sidan njuta av att spela andras kreationer, och det är ju inte fy skam när verktygslådan kommer från alla 2d-Marios du kan tänka dig. Från originalet ända till #New Super Mario Bros. U.

I den här så kallade nostalgitrailern får #Nintendo fart på våra minnen, men mot slutet utmanar de också våra föreställningar av hur ett Super Mario ska te sig.