Under ett års tid har över 200 animatörer sysselsatt sig med att återskapa ett klassiskt tecknat Mario-avsnitt från serien Super Mario World. Avsnittet är indelat i olika scener som återskapats bit för bit av tecknare med helt olika stilar. Vissa har valt att vara trogna källmaterialet, medan andra tagit sig större kreativa friheter.

Resultatet är en kaotisk soppa av olika stilar och utflippade ansiktsuttryck. Animatörerna har inte heller varit rädda att blanda klassiskt animerat med tekniker såsom utklippta pappersfigurer eller leranimationer som går att se under vissa scener. Det var däremot inte tillåtet att animera något osmakligt eller ändra ljudet som kommer från originalavsnittet.

Anledningen till det senare är att videon är skapad med avsikt att hylla de nyligen bortgångna skådespelarna Tony Rosato och Harvey Atkin som gav röst till Luigi och Kung Koopa. Du kan hitta en lista på alla som deltog i projektet här.