The Outer Worlds 2 har just tillkännagetts i en trailer som berättade massor av saker. Vi fick bland annat veta att väldigt mycket, för att inte säga det mesta, återstår att bestämma om hur spelet ska vara. I stora drag är ingenting klart än, så inget gameplay. Men namnet är i alla fall klart – The Outer Worlds 2, alltså – och jag råder dig att se en av kvällens roligaste filmer, se ovan.