I takt med att digital försäljning av spel ökar så minskar den fysiska motsvarigheten. Försäljning i butik har mer än halverats sedan toppåret 2009; något som innebär trubbel för spelbutikskedjan Game.

Detaljer om det hela kan vi läsa i ett pressmeddelande där vi får veta att verksamheten är lönsam på butiksnivå, men ändå genererar ett löpande negativt resultat på grund av centrala kostnader som huvudkontor, centrallager samt ett omodernt IT-system.

Syftet med företagsrekonstruktionen är att hitta en ny ägare med större resurser att "dra nytta av de potentiella synergier som kan uppnås".

Game har för närvarande 32 butiker i Sverige samt två i Norge. Företaget sysselsatte vid årsskiftet motsvarande 127 heltidstjänster.