Amazons MMO New World släpptes här i dagarna och har blivit en stor succé trots lite smärre serverproblem. En sak som spelarna dock har uttryckt besvikelse över är avsaknaden av riddjur. Riddjur brukar nämligen var en viktig del i MMO-spelandet.

Utvecklarna har tidigare sagt:

”No mounts for you, off you go walkies”

Men det stannar inte där, i spelet finns det också en förklaring till varför inga riddjur används i Aeternum. Om vi ska tro på spelet lore handlar det helt enkelt om att djuren har revolterat. I spelet kan man nämligen hitta en skriven lapp som har namnet ”The Animals Revolts”:

"After a recent spate of back injuries, the doctors of Aeternum feel compelled to issue this warning to anyone who transports goods between settlements:

"Please remember that there are NO beasts of burden on Aeternum. No horse or donkey will pull your cart, carry your pack, or tolerate a rider. All efforts to domesticate or re-domesticate these animals have led only to injury and a lot of swearing.

"Therefore it's important to transport ONLY as many goods as your own back can bear. Do not overburden your packs or carts. This is not the Old World. In Aeternum, we must all pull our own weight.

"Your joints will thank you!"

Så tills de fått bukt med att djuren attackerar sina ägare kommer vi helt enkelt få jobba på konditionen och gå till fots i New World.