Att prinsessor rövas bort är något av en tradition i spelvärlden men aldrig har de varit svårare att rädda än i #Fat Princess, där de kungliga donnorna har ett tresiffrigt BMI. På torsdag är det i alla fall dags att göra ett försök då spelet släpps på Playstation Network. Datumet avslöjades i den videointervju med utvecklarna #Titan Games du kan se nedan.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="420" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/faeb32b4"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/faeb32b4" width="420" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>