Intresserad av vad som händer mellan Dead Space och Dead Space 2? Har du en Iphone, Ipad eller Ipod Touch kanske det är dags att tagga till.

#Electronic Arts meddelar att en Iphone-version av Dead Space är att vänta på #Apples Aoo Store den 25:e januari. Syftet med titeln är (förutom $$$) att knyta samman händelserna i #Dead Space och dess uppföljare #Dead Space 2 i en tredjepersonspangare. Nej, det är inte en rälspangare. Priset är just nu oklart, men räkna med en liten kaka eller två för att leka än mer Isaac på din Iphone, Ipod eller Ipad.

Skicka en rättelse