I efterdyningarna av bland annat Gamergate-debaclet skapade den svenska branschorganisationen Dataspelsbranschen lobbyorganet Diversi, vars mål är att "arbeta tillsammans för att skapa en samlad kraft för större mångfald i spel, med människor från spelbolag, spelutbildningar och spelcommunities." Samtidigt tilldelades Dataspelsbranschen och Spelplan ASGD 300 000 kr från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att undersöka ett normkritiskt märkningssystem.

Nu kommer nästa steg, Spektrum X, som är "en förstudie om förutsättningarna för ett processtöd till dataspelsföretag som vill utveckla och bättre integrera sitt mångfaldsarbete i sina arbetsprocesser." Studien ska även undersöka möjligheterna till att koppla någon sorts certifieringssystem till processtödet.

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, utvecklar för FZ:

"[Processtödet innebär] i första hand kunskap. Många medlemsföretag efterfrågar metoder och kunskap kring hur mångfald och jämställdhet kan ingå i design- och utvecklingsarbetet. Nu gör vi en så kallad förstudie, så exakt innehåll är inte klart – det är ju det vi ska studera. Men man kan tänka sig till exempel utbildning, former för kunskapsutbyte mellan företagen och helst något slags dokumenterad process som den som vill kan använda."

Strömbäck säger vidare att det inte är spelen i sig som ska mångfaldscertifieras, utan att märkningen blir ett kvitto för företagen som de sedan kan använda hur de vill. Just nu undersöker man vilka liknande certifieringssystem som finns och vad som redan görs inom företagen. Sedan ska själva förslaget tas fram.

"Sverige är i världstopp när det gäller mångfald och jämställdhet," fortsätter Strömbäck. "Men det återstår mycket arbete innan vi kan säga att vi har en inkluderande bransch och marknad där alla som vill kan delta på sina egna villkor. Spektrum X hoppas jag kan vara ett steg på vägen."

Studien finansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, som lyder under Näringsdepartementet. Den är initierad och leds av Dataspelsbranschen och forskningsföretaget Praxikon.