Den amerikanska studion #Insomniac Games har visat att de vet hur man tämjer Playstation 3 genom att alternera mellan Resistance- och Ratchet & Clank-titlar och det är en inslagen väg de tänker fortsätta på. Under GDC har de nämligen tillkännagivit #Ratchet & Clank: A Crack in Time som är en direkt fortsättning på Tools of Destruction och Quest for Booty där Ratchet tvingas resa i tiden för att rädda sin lilla robotkompis.

Tanken är att spelet ska släppas i höst och har du ingenting emot korta teaser kan du spana in en sådan här nedan.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=47275"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=47275" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

Skicka en rättelse