Entusiasterna på Oblivion-Lost.com har växlat några ord med Oleg Yavorsky på ukrainska GSC Game World angående det pågående arbetet med actionskjutaren S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Yavorsky redogör bland annat för varför det färdiga spelet i motsats till tidigare löften inte kommer att innehålla [[cooperative]]-läge, när spelet skall finnas i butik och hur jobbet med [[spelmotorn]] artar sig.

Läs intervjun här >>